http://cbs.eba.gov.tr/ adresinde bulunan "ALT YAPI KOMİSYON LİSTESİ" alanına bilgi girişi